ورود به
کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ شرکت جهان فولاد سيرجان (فجهان)

سهامدار محترم با وارد کردن کد بورسی به طور کامل شامل حروف و اعداد پشت سر هم و شماره شناسنامه حقیقی یا شماره ثبت حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید
در صورت نیاز لینک راهنمای ورود را دنبال کنید

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و شماره شناسنامه سهامدار حقیقی یا شماره ثبت سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت مطالعه و پیروی کنید.

2