ورود به
کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

برای ورود از طریق کادر زیر اقدام کنید

کدملی/شناسه ملی بدون صفرهای اول وارد شود.
در صورت نیاز به پشتیبانی با شماره امور سهام شرکت تماس حاصل فرمایید:

021-44904290
021-44904299

2