ورود به
فرصتها و چالشهای پیش روی حرفه حسابرسی در ایران

برای ورود از طریق کادر زیر اقدام کنید

وبینار تاریخ 1401/06/02 برگزار شد و تا تاریخ 1401/06/15 امکان شرکت و مشاهده بازپخش بود.
از تاریخ 16 وم تا آخر شهریور ماه فقط کسانی که قبلا در وبینار شرکت کرده بودند، می توانند وارد شوند و " گواهی حضور در همایش "دریافت کنند.

3