ورود به
جلسه نوزدهمین سالگرد تاسیس بیمه حافظ

برای ورود از طریق کادر زیر اقدام کنید

همکار گرامی با وارد کردن کد پرسنلی و کد ملی وارد جلسه آنلاین شوید.
اگر مشکل در ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.