ورود به
وبینار آموزشی گرفتگی سامانه پخت سیمان

برای ورود از طریق کادر زیر اقدام کنید

با وارد کردن شماره موبایل در هر دو کادرهای پایین و بالا وارد رویداد آنلاین شوید.
برای شرکت در رویداد قبلا باید از طریق دفتر شرکت پیش ثبت نام و اهراز هویت شده باشید.
اگر مشکل ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2