ورود به
بيست و هشتمین مجمع عمومي انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران

برای ورود از طریق کادر زیر اقدام کنید

ورود به مجمع با شماره موبايل ثبت شده و رمز ١ قابل انجام هست. دوستان غير عضو يا عزيزاني كه عضويتشان توسط كميته تشكيلات تاييد نشده است با نام كاربري Guest و رمز 1122 امكان پذير ميباشد ولي امكان سوال پرسيدن در پانل هاي صنفي و سياسي فقط توسط همكاران عضو انجمن ميسر ميباشد.

2