ورود به رویداد
سومین همایش چالش ها و فرصت های حسابداری و علوم مالی در عصر نوین
محور همایش : رمز دارایی ها

اطلاعات فرم زیر را تکمیل و با زدن دکمه ارسال به مرحله بعد بروید.

در پایان گواهینامه حضور میخواهم

2